Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

Tasarruf Edin

Kampanya Katılım Şartları

 • Kampanya 22 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Kampanyadan PVC doğrama firmalarına başvurup evinin mevcut camını/penceresini Isıcam S veya K ürünü ile değiştirecek nihai tüketiciler faydalanacaktır.
 • Nihai tüketicilerin; alımını gerçekleştirdikleri Isıcam S veya K ürünlerinin faturaları 22 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır.
 • Nihai tüketiciler, kampanya tarihleri arasında faturası kesilmiş olan ürünlerin garanti belgesindeki kodu en geç 15 Haziran 2019 tarihinde mesai saati sonuna kadar isicam.com.tr’ de yer alan form ekranına giriş yaparak başvuruda bulunmuş olmalılar.
 • Kampanya, 10-35 m2 arasında Isıcam S veya K alımı yapan nihai tüketiciler için geçerlidir.
 • Evinin camlarını Isıcam S veya K ile değiştiren nihai tüketicilere aynı garanti belgesi içinde ve aynı adreste olmak şartı ile 10-19,99 m2 arası Isıcam S veya K alımları için 150 TL, 20-35 m2 arası Isıcam S veya K alımları için 200 TL hediye çeki tanımlanacaktır.
 • Ek özellikli Isıcam S veya K alımlarında hediye çeki tutarında bir değişiklik yapılmayacak olup Isıcam S veya K kuralları aynen geçerli olacaktır.
 • Kampanyadan yararlanmak için garanti belgesi üzerinde kampanyaya katılacak nihai tüketicinin adı mutlaka yer almalıdır.
 • Katılımcılar, kendilerine ait bilgileri tam ve doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.
 • Hediye çeki kodu gerekli kontroller yapıldıktan sonra, kazanan kişiye SMS yolu ile iletilecektir. Kampanya döneminde ürün veya fatura iadesi ve benzeri nedenlerden dolayı kampanya şartları sağlanamadığı takdirde, hediye çeki tanımlaması yapılmayacaktır.
 • Kampanyaya katılım ücretsizdir ve kampanya stoklarla sınırlıdır.
 • Trakya Cam San. A.Ş. kampanyayı kötü niyetle kullandığı ve/veya hile yaptığı tespit edilen kullanıcıların kampanyaya ilişkin haklarını iptal etme ve kampanyaya istinaden kazanılan hediye çekini geri alma hakkını saklı tutar.
 • Yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve/veya resmi makamlar tarafından alınacak karar ve/veya yapılacak işlemler nedeniyle, kampanyanın devamının mümkün olmaması halinde katılım hükümsüz kalacaktır.
 • Trakya Cam San. A.Ş. kampanya ile ilgili olarak dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Kampanyaya katılanlar işbu Kampanya Koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Trakya Cam San. A.Ş., Kampanya Koşullarına uygun davranılıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Kampanya kapsamında ortaya çıkan her uyuşmazlıkta, Trakya Cam San. A.Ş.’nin her türlü kaydı esas alınacak olup, bir uyuşmazlık doğması halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 • Katılımcılar, işbu Kampanya Koşullarına ek olarak, yarışma kapsamında paylaşmış oldukları kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Trakya Cam San. A.Ş. tarafından veri sorumlusu olarak işlenmesini ve Aydınlatma Metnini okuduklarını kabul ve beyan ederler.

Şişecam Topluluğu (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder) üyesi olan Trakya Cam San. A.Ş., kişisel verilerin korunmasını öncelikli olarak değerlendirir. Bu çerçevede KVKK’nin 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilendirme yapılmaktadır.

İşbu bilgilendirme metninin ek olduğu Isıcam S veya K Kampanyası kapsamında kişisel verileriniz, kampanya süresince, kampanyaya ilişkin olarak ve kampanya sonrasında Şirketimiz etkinlikleri ve faaliyetleri konusunda tarafınızla irtibata geçilmesi ve Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin memnuniyeti artırmak için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Trakya Cam San. A.Ş. tarafından veri sorumlusu olarak T.C. Anayasası, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ölçülü olarak işlenecektir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, bahse konu kampanya kapsamında ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi çerçevesindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için, katılımcılar tarafından paylaşılan adı ve soyadı, adres, cep telefonu, e-posta gibi kişisel veriler mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde yurtiçi/yurtdışı Topluluğumuz şirketleri, anlaşmalı kuruluşlarımız, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile denetim kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemekte olan Trakya Cam San. A.Ş., üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında da hak ihlallerini önlemek için veri güvenliğini sağlayıcı tedbirler almaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden, Trakya Cam San. A.Ş. sorumlu olmadığını beyan eder.

Kişisel verileriniz, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve pazarlama hizmetleri birimi gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak işlenebilmektedir.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Trakya Cam San. A.Ş.’ye iletmeniz durumunda, Trakya Cam San. A.Ş. talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Trakya Cam San. A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Trakya Cam San. A.Ş.’ye talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla – İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

Tasarruf Ederken Kazanın!

Camlarınızı Isıcam S veya K ile değiştirin, hediye çeki kazanın.

Hediye çeki kazanmak için formu hemen doldurun.

Lütfen barkod numarasını girin
Lütfen T.C. Kimlik numaranızı girin
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin
Lütfen e-posta adresinizi girin
Lütfen telefon numaranızı girin
Hediye çeki bu telefon numarasına gönderilecektir, lütfen doğruluğundan emin olunuz.
Lütfen fatura numaranızı girin
Lütfen fatura tarihini girin
Zorunlu alan.
Zorunlu alan.

Isıcam Sistemleri Tasarruf Ettirirken Kazandırıyor.

Kampanyaya Nasıl Katılırım?

Hediye çeki kazandıran kampanyamıza katılmak için yapmanız gereken tek şey 22 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında evinizdeki mevcut sıradan camları ileri teknolojiye sahip Isıcam S veya K ürünleri ile değiştirmek.

Camınızı değiştiren PVC doğrama firmasından isminize hazırlanmış garanti belgenizi ve faturanızı istemeyi unutmayın.

Son olarak form alanındaki tüm bilgileri doldurarak bize göndermeniz yeterli.

Girdiğiniz bilgilerin kampanya koşullarını sağlaması durumunda hediye çeki kodunuz SMS ile tarafınıza iletilecek.

Hediye Çeki Kazanma Koşulları Nelerdir?

Kampanya 22 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerlidir.

Nihai tüketicilerin; alımını gerçekleştirdikleri Isıcam S veya K ürünlerinin faturaları 22 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır.

Kampanyadan yararlanmak için garanti belgesi üzerinde kampanyaya katılacak nihai tüketicinin adı yer almalıdır.

Nihai tüketiciler, kampanya tarihleri arasında faturası kesilmiş olan ürünlerin garanti belgelerindeki kodu en geç 15 Temmuz 2019 tarihinde mesai saati sonuna kadar form ekranına giriş yaparak başvuruda bulunmuş olmalıdır.

Kampanya, 10-35 m² arasında Isıcam S veya K alımı yapan nihai tüketiciler için geçerlidir.

Evinin camlarını Isıcam S veya K ile değiştiren nihai tüketicilere aynı garanti belgesi içinde ve aynı adreste olmak şartı ile 10-19,99 m² arası Isıcam S veya K alımları için 150 TL, 20-35 m² arası Isıcam S veya K alımları için 200 TL hediye çeki tanımlanacaktır.

​​

Isıcam Nasıl Tasarruf Yapar?

Isıcam, ısı kayıplarını tek cama göre %50 azaltmaktadır. Ancak bunun da ötesine geçmek, camla daha fazla yalıtım ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Low-E ve Solar Low-E kaplamalı camlar geliştirilmiştir.

Şişecam Düzcam’ın ısı kontrol kaplamalı yalıtım camları Isıcam Sistemleri S Serisi markası ile pazara sunulmaktadır. Isıcam Sistemleri S Serisi, ısı kayıplarını sıradan çift cama göre %50 azaltmaktadır. Böylece ısınmak için harcanan enerji azaltılarak yakıt masraflarından tasarruf sağlanmaktadır.

Dört mevsimi bir arada yaşayan Türkiye’de, kışın soğuktan korunmak kadar, yazın da sıcaktan korunmak önemlidir. Şişecam Düzcam’ın ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları Isıcam Sistemleri K Serisi markası ile pazara sunulmaktadır. Isıcam Sistemleri K Serisi, sıradan çift cama göre ısı kaybını %50, güneş ısısı girişini %40 azaltarak kışın yakıt, yazın da klima masraflarından tasarruf sağlamaktadır.

 

Isıcam’da en iyi ısı yalıtımı;

 

 • Isıcam S, Isıcam S 3+, Isıcam K veya Isıcam K 3+ kullanılması,

 • Ara boşluk genişliğinin 16 mm olması,

 • Ara boşluğa hava yerine argon gazı doldurulması durumlarında sağlanabilmektedir.

 

Isıcam S veya K Aldığımdan Nasıl Emin Olabilirim?

 •  

  Isıcam Ara Boşluk Çıtası

  • Isıcam Sistemleri İbaresi
   Ara boşluk çıtasında “Isıcam Sistemleri” ibaresini arayınız.
  • Isıcam Yetkili Üretici ismi
   Ara boşluk çıtasında Isıcam Yetkili Üreticisi ismini arayınız.
  • Hologram
   “Isıcam K” veya “Isıcam S” hologramını mutlaka arayınız.
 •  

  Isıcam Sistemleri Etiketi

  • S Serisinde camın üzerinde “Isıcam Sistemleri S Serisi” etiketi bulunmalıdır.
  • K Serisinde camın üzerinde “Isıcam Sistemleri K Serisi” etiketi bulunmalıdır.
 •  

  Isıcam Sistemleri Garanti Belgesi

  Isıcam Sistemleri, üretim hatalarına karşı 10 yıl süre ile Isıcam Yetkili Üreticisi’nin garantisindedir.

  Isıcam Yetkili Üreticisi tarafından verilen garanti belgesini doğramacınızdan mutlaka isteyiniz.

 •  

  Isıcam S ve Isıcam K’da Low-E /
  Solar Low-E Kaplamalı Camların Saptanması

  Çakmak alevi, dikey duran ünite yüzeyine doğru tutulduğunda, ünite camları üzerinde 4 alev gölgesi görünür.

  Low-E / Solar Low-E kaplamalı yüzey, çakmak alevini kızıl veya yeşilimsi yansıtırken diğer 3 kaplamasız yüzey sarımsı bir alev yansıtır.

​​

Tanık ​Olun

 •  

  Isıcam'ın sağladığı ısı kontrolüne tanık olun

 •  

  Isıcam'ın sağladığı ısı ve güneş kontrolüne tanık olun

 •  

  Isıcam'ın sağladığı emniyet ve güvenliğe tanık olun

 •  

  Isıcam'ın sağladığı gürültü kontrolüne tanık olun​