Çerez Politikası

Isıcam, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

50.Yıl Kampanyası

Kampanya Katılım Koşulları

 • Kampanya 1 Mayıs- 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Nihai Tüketicilerin Isıcam S veya K alımına istinaden kesilen garanti belgeleri için geçerli olacaktır. Kampanyadan PVC ve Alüminyum doğrama firmalarına başvurup evinin mevcut camını/penceresini Isıcam S veya K ürünü ile değiştirecek nihai tüketiciler faydalanacaktır.
 • Nihai tüketicilerin; alımını gerçekleştirdikleri Isıcam S veya K ürünlerinin faturaları 1 Mayıs- 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır.
 • Nihai tüketiciler, kampanya tarihleri arasında faturası kesilmiş olan ürünlerin garanti belgesindeki kodu en geç 15 Ağustos 2024 tarihinde mesai saati sonuna kadar isicam.com.tr’de yer alan form ekranına giriş yaparak başvuruda bulunmuş olmalılardır.
 • Kampanya, 10-35 m² arasında Isıcam S veya K alımı yapan nihai tüketiciler için geçerlidir.
 • Evinin camlarını Isıcam S veya K ile değiştiren nihai tüketicilere aynı garanti belgesi içinde ve aynı adreste olmak şartı ile 10-19,99 m² arası alımları için 1.000 TL, 20-35 m² arası alımları için 1.500 TL hediye çeki tanımlanacaktır.
 • Kazanılan hediye çekleri, nihai tüketicinin tercihi doğrultusunda tek seferde kullanılmak üzere birden fazla mağaza seçeneğinden biri için geçerli olacaktır.
 • Ek özellikli Isıcam S veya K alımlarında hediye çeki tutarında bir değişiklik yapılmayacak olup Isıcam S veya K kuralları aynen geçerli olacaktır.
 • Kampanyadan yararlanmak için garanti belgesi üzerinde kampanyaya katılacak nihai tüketicinin adı mutlaka yer almalıdır.
 • Katılımcılar, kendilerine ait bilgileri tam ve doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.
 • Hediye çeki kodu gerekli kontroller yapıldıktan sonra, kazanan kişiye SMS yolu ile iletilecektir. Kampanya döneminde ürün veya fatura iadesi ve benzeri nedenlerden dolayı kampanya şartları sağlanamadığı takdirde, hediye çeki tanımlaması yapılmayacaktır.
 • Kampanyaya katılım ücretsizdir ve kampanya stoklarla sınırlıdır.
 • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. kampanyayı kötü niyetle kullandığı ve/veya hile yaptığı tespit edilen kullanıcıların kampanyaya ilişkin haklarını iptal etme ve kampanyaya istinaden kazanılan hediye çekini geri alma hakkını saklı tutar.
 • Yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve/veya resmi makamlar tarafından alınacak karar ve/veya yapılacak işlemler nedeniyle, kampanyanın devamının mümkün olmaması halinde katılım hükümsüz kalacaktır.
 • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. kampanya ile ilgili olarak dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Kampanyaya katılanlar işbu Kampanya Koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Kampanya Koşullarına uygun davranılıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

Kampanya kapsamında ortaya çıkan her uyuşmazlıkta, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin her türlü kaydı esas alınacak olup, bir uyuşmazlık doğması halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (“Şişecam”) tarafından hazırlanmıştır. 1 Mayıs - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında tarihleri arasında düzenlenen “Isıcam S veya K Hediye Çeki Kampanyası" ("Kampanya") kapsamında yürütmekte olduğumuz faaliyetler nedeniyle işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ile hukuki sebepleri, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kampanya Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz

Kampanya kapsamında kimlik bilgileriniz (Adınız, Soyadınız, TC Kimlik Numaranız) ve iletişim bilgileriniz (Adres bilgileriniz, Telefon numaranız, E-Posta bilgileriniz) (“Kişisel Veri”) işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kampanya kapsamında işlenen kişisel verileriniz, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve pazarlama hizmetleri birimi gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile Şişecam tarafından Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Kampanya’ya katılım taleplerinin alınması ve değerlendirmesi, Kampanya’ya katılımın sağlanması,

KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Kampanya’ya ilişkin talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

Ve ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kampanya ve etkinlik katılımları için gerekli faaliyetleri yerine getirebilmek için hizmet aldığımız tedarikçi ve hizmet sağlayıcılara, Kampanya/ etkinlik sonucu hediye kazanmanız halinde sizlere hediye gönderimini gerçekleştirebilmek amacıyla hediye gönderen platform/firma ve/veya kargo firmalarına, sizlerle etkinlik, kampanya, promosyon vb. konularda iletişim kurabilmek için anket, reklam, doğrudan pazarlama ajanları gibi iletişim hizmeti sağlayan firma ve teknoloji firmalarına, mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız çağrı merkezlerine, Şişecam’ın iştiraklerine veya Şişecam’ın bağlı olduğu Grup Şirketlerine ve ortak kampanya yapılan kişilerle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ve denetim kuruluşları ile KVKK’nın 8. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemekte olan Şişecam, üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında da hak ihlallerini önlemek için veri güvenliğini sağlayıcı tedbirler almaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden, Şişecam sorumlu olmadığını beyan eder.

KVKK’nın 11.Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye iletmeniz durumunda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şişecam tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla – İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti İzni

6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından, ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin, satış ve pazarlama, genel/özel imkanların duyuru, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, davet, organizasyon, anket, bilgilendirme, dahil her türlü elektronik iletinin gönderimi amacıyla tarafımla, telefon, faks, kısa mesaj, e-posta ve diğer tüm elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçilmesini; tarafıma gönderilen ticari elektronik iletiyi almayı hiçbir gerekçe göstermeksizin İYS üzerinden reddedebileceğimi bilerek; paylaşmış olduğum kişisel verilerimin yukarıda sayılan amaçlarla kullanılmasına özgür irademle onay veriyorum.​​​​​​Tasarruf Ederken Kazanın!

Camlarınızı Isıcam S veya K ile değiştirin, hediye çeki kazanın.

Kampanya katılım koşulları için tıklayın. Hediye çeki kazanmak için formu hemen doldurun.

Lütfen adınızı ve soyadınızı girin
Lütfen T.C. Kimlik numaranızı girin
Lütfen il bilgisi girin
Lütfen ilçe bilgisi girin
Lütfen e-posta adresinizi girin
Lütfen telefon numaranızı girin
Hediye çeki bu telefon numarasına gönderilecektir, lütfen doğruluğundan emin olunuz.
Lütfen barkod numarasını girin
Lütfen fatura numaranızı girin
Lütfen fatura tarihini girin
Zorunlu alan.
Zorunlu alan.
​​​

Isıcam Sistemleri Tasarruf Ettirirken Kazandırıyor.

Kampanyaya Nasıl Katılırım?

Hediye çeki kazandıran kampanyamıza katılmak için yapmanız gereken tek şey 1 Mayıs- 31 Temmuz tarihleri arasında evinizdeki mevcut sıradan camları ileri teknolojiye sahip Isıcam S veya K ürünleri ile değiştirmek.

Camınızı değiştiren PVC doğrama firmasından isminize hazırlanmış garanti belgenizi ve faturanızı istemeyi unutmayın.

Son olarak form alanındaki tüm bilgileri doldurarak bize göndermeniz yeterli.

Girdiğiniz bilgilerin kampanya koşullarını sağlaması durumunda hediye çeki kodunuz SMS ile tarafınıza iletilecek.

Hediye Çeki Kazanma​ Koşulları Nelerdir?

Kampanya 1 Mayıs - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Nihai tüketicilerin; alımını gerçekleştirdikleri Isıcam S veya K ürünlerinin faturaları 1 Mayıs - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır.

Kampanyadan yararlanmak için garanti belgesi üzerinde kampanyaya katılacak nihai tüketicinin adı yer almalıdır.

Nihai tüketiciler, kampanya tarihleri arasında faturası kesilmiş olan ürünlerin garanti belgelerindeki kodu en geç 15 Ağustos 2024 tarihinde mesai saati sonuna kadar form ekranına giriş yaparak başvuruda bulunmuş olmalıdır.

Kampanya, 10-35 m² arasında Isıcam S veya K alımı yapan nihai tüketiciler için geçerlidir.

Evinin camlarını Isıcam S veya K ile değiştiren nihai tüketicilere aynı garanti belgesi içinde ve aynı adreste olmak şartı ile 10-19,99 m² arası Isıcam S veya K alımları için 1.000 TL, 20-35 m² arası Isıcam S veya K alımları için 1.500 TL hediye çeki tanımlanacaktır.​

Kazanılan hediye çekleri, nihai tüketicinin tercihi doğrultusunda tek seferde kullanılmak üzere birden fazla mağaza seçeneğinden biri için geçerli olacaktır.​​

​​​​​​

Isıcam Nasıl Tasarruf Yapar?

Isıcam, ısı kayıplarını tek cama göre %50 azaltmaktadır. Ancak bunun da ötesine geçmek, camla daha fazla yalıtım ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Low-E ve Solar Low-E kaplamalı camlar geliştirilmiştir.

Şişecam Düzcam’ın ısı kontrol kaplamalı yalıtım camları Isıcam Sistemleri S Serisi markası ile pazara sunulmaktadır. Isıcam Sistemleri S Serisi, ısı kayıplarını sıradan çift cama göre %50 azaltmaktadır. Böylece ısınmak için harcanan enerji azaltılarak yakıt masraflarından tasarruf sağlanmaktadır.

Dört mevsimi bir arada yaşayan Türkiye’de, kışın soğuktan korunmak kadar, yazın da sıcaktan korunmak önemlidir. Şişecam Düzcam’ın ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları Isıcam Sistemleri K Serisi markası ile pazara sunulmaktadır. Isıcam Sistemleri K Serisi, sıradan çift cama göre ısı kaybını %50, güneş ısısı girişini %40 azaltarak kışın yakıt, yazın da klima masraflarından tasarruf sağlamaktadır.

 

Isıcam’da en iyi ısı yalıtımı;

 

 • Isıcam S, Isıcam S 3+, Isıcam K veya Isıcam K 3+ kullanılması,

 • Ara boşluk genişliğinin 16 mm olması,

 • Ara boşluğa hava yerine argon gazı doldurulması durumlarında sağlanabilmektedir.

 ​​

​​

Isıcam S veya K Aldığımdan Nasıl Emin Olabilirim?

 •  

  Isıcam Ara Boşluk Çıtası

  • Isıcam Sistemleri İbaresi
   Ara boşluk çıtasında “Isıcam Sistemleri” ibaresini arayınız.
  • Isıcam Yetkili Üretici ismi
   Ara boşluk çıtasında Isıcam Yetkili Üreticisi ismini arayınız.
  • Hologram
   “Isıcam K” veya “Isıcam S” hologramını mutlaka arayınız.
 •  

  Isıcam Sistemleri Etiketi

  • S Serisinde camın üzerinde “Isıcam Sistemleri S Serisi” etiketi bulunmalıdır.
  • K Serisinde camın üzerinde “Isıcam Sistemleri K Serisi” etiketi bulunmalıdır.
 •  

  Isıcam Sistemleri Garanti Belgesi

  Isıcam Sistemleri, üretim hatalarına karşı 10 yıl süre ile Isıcam Yetkili Üreticisi’nin garantisindedir.

  Isıcam Yetkili Üreticisi tarafından verilen garanti belgesini doğramacınızdan mutlaka isteyiniz.

 •  

  Isıcam S ve Isıcam K’da Low-E /
  Solar Low-E Kaplamalı Camların Saptanması

  Çakmak alevi, dikey duran ünite yüzeyine doğru tutulduğunda, ünite camları üzerinde 4 alev gölgesi görünür.

  Low-E / Solar Low-E kaplamalı yüzey, çakmak alevini kızıl veya yeşilimsi yansıtırken diğer 3 kaplamasız yüzey sarımsı bir alev yansıtır. ​

​​