Çerez Politikası

Isıcam, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

İletişim

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin (“Şişecam”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla Şişecam, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü veri sorumlusu sıfatıyla yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve https://www.isicam.com.tr alan adlı internet sitemizi (“İnternet Sitesi”) mikro siteleri ve uygulamalarımızı kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

“Bize Ulaşın” Uygulaması

İnternet Sitesi üzerinden bizimle iletişime geçebilmeniz amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir:

Kimlik Veriniz: adınız, soyadınız verileriniz,

İletişim Veriniz: e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresi bilgisi gibi iletişim verileriniz,

Diğer Verileriniz: mesajınıza dair verileriniz ile mesaj içeriğinde ver vereceğiniz bilgiler. İnternet Trafiği Verileri: cihaz kimlik bilgileri, çağrı durumu, ağ erişimi, depolama bilgileri ve batarya bilgileri ve çerezler, IP adresleri, yönlendirici üstbilgisi, ağ tarayıcınızı ve sürümünü tanımlayan veriler ve web işaretçileri ile etiketleri, gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şişecam’ın sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; bu Aydınlatma Metni’nde ve/veya Şişecam Topluluğu’nun kişisel veri işleme amaçları kapsamında belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Şişecam, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • İnternet Sitesi ziyaretçileri ve/veya müşterilerle iletişim için gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Müşteriler tarafından talep edilen servislerin özelliklerinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibinin yapılması,
 • Elektronik (internet / mobil vs.) ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • KVKK’dan ve yürürlükteki diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işliyoruz.

3. Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Hukuka Uygunluk Sebepleriyle Topluyoruz?

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak ve tarafımıza tarafınızca veya adınıza İnternet sitesi veya diğer Şirket program/sistem/uygulamalarına kayıt ile otomatik olarak ve/veya sizin tarafımıza sözlü, elden ve/veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle tamamen ve kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla toplamaktayız:

Kimlik Verisi, İletişim Verisi ve Diğer Veriler KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak tarafımıza İnternet Sitesi üzerinden iletişime geçmeniz suretiyle otomatik olarak toplanmaktadır.

İnternet Sitemizde, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla çerezler bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız’dan erişebilirsiniz.

Bunlara ek olarak, Şişecam’dan bülten veya promosyon e-postası almanız halinde, e-postanın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantıları tıkladığınızı belirlemek için işaretler, özelleştirilmiş bağlantılar ve benzeri teknolojiler ile de kişisel verileriniz işlenmektedir.

İnternet Trafiği Verilerinizi 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yükümlü olduğumuz için internet sitemize giriş yaptığınız bilgisayar IP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplamakta ve saklamaktayız.

Kişisel verilerinizi açık rıza hukuka uygunluk sebebine dayanarak kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapılması, anket ve tele satış uygulamaları, müşteri veri kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, müşteri yönetimine yönelik sadakat işlemleri, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlanması ve yönetiminin gerçekleştirilmesi; reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplamakta ve saklamaktayız. Ayrıca kişisel verilerinizi aşağıda 5 no’lu bölümde açıkladığımız üzere açık rıza hukuka uygunluk sebebine dayanarak yurt dışına aktarmaktayız.

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şişecam Topluluğu şirketleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ilişkin ISO/IEC 27001 Sertifikası’na sahiptir. Şişecam Topluluğu şirketleri ile paylaşılan tüm kişisel veriler ve bilgiler, ISO/IEC 27001 Sertifikası’nın gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uygun şekilde saklanmaktadır. Bu çerçevede Şişecam Topluluğu şirketlerinden olan Şişecam da ISO/IEC 27001 Sertifikası’nın gerekliliklerine uymakta ve bu çerçevede düzenli olarak içeriden ve dışarıdan denetlenmektedir.

Bu kapsamda; Şişecam, kişisel verilerin yetkisiz şekilde erişilmesini ve kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli teknolojileri kullanmakta, kişisel verileri denetimi altında bulunan tesislerde tutulan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolamakta, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve benzeri şifreleme yöntemleri kullanmakta, kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu tesis etmekte ve bu konuya ilişkin gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde başta Emniyet Genel Müdürlüğü ve savcılık olmak üzere ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilir.

İletişim formunun doldurulması vasıtasıyla temin etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, Şişecam Topluluğu, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı yerli ve yurtdışında mukim kurum ve kuruluşlarla sizlere taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde:

 • ticari elektronik ileti gönderimi ve İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) entegrasyonunun gerçekleştirilmesi,
 • İnternet Sitesi’nin yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Talepler ve müşteri iletişim bilgilerinin saklanması,
 • Şikayetlerin çözüme kavuşturulması
 • Sipariş sevklerinin gerçekleştirilmesi,

Amaçlarıyla çeşitli iş ortaklarına, yetkili üreticilere ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle paylaşılmaktadır. Yukarıda sayılan amaçlarla kişisel veri aktarımı sağlanan iş ortaklarımızdan bazılarının sunucularının yurt dışında olması nedeniyle bu iş ortaklarına yapılacak kişisel veri aktarımları için açık rıza hukuki sebebine dayanılmaktadır. Verilerinizin yurt dışına aktarımına rıza vermemeniz halinde, iletişim formu aracılığı ile taleplerinizi almamız mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda, bizlerle “İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla – İstanbul” adresinden yazılı olarak da iletişime geçmeniz mümkündür.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Şişecam’a iletmeniz durumunda Şişecam talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şişecam tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Şişecam’ın “İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla – İstanbul” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilir veya bizimle kvk@sisecam.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

7. Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar, Şişecam’ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri zaman zaman güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

8. Kişisel Verilerin Güncelliği

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şişecam’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Şişecam’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şişecam ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Lütfen adınızı ve soyadınızı girin
Lütfen adınızı ve soyadınızı girin
Lütfen cep telefon numaranızı girin
Lütfen e-posta adresinizi girin
Lütfen il seçiniz
Lütfen ilçe seçiniz
Lütfen adres girin
Lütfen konu seçin
X
Isıcam aldığınızdan emin olmak için aşağıdaki linke tıklayarak tüm adımları inceleyebilirsiniz.

https://www.isicam.com.tr/tr/isicam-nedir/isicam-aldigimdan-nasil-emin-olabilirim
X
Isıcam Sistemleri, Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından üretilmektedir.

Bu sebeple Isıcam fiyat ve/veya sipariş bilgisi için Isıcam Yetkili Üreticilerimizle ya da size en yakın doğrama firmasıyla iletişime geçmenizi rica ederiz.

Isıcam Yetkili Üretici Listesi: https://www.isicam.com.tr/tr/nasil-alabilirim
X
Kumbara Kart Kulübü ile ilgili tüm sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki linkten iletmenizi rica ederiz.

https://isicamciyiz.biz/Home/Contact
Lütfen Isıcam serisi seçin
X
Lütfen Isıcam yetkili üreticisi seçin
Lütfen cam adedi girin
Lütfen şikayet kapsamı seçin
Lütfen şikayet konusu seçin
X
Bilgilendirme metni:
Isıcam’ın oda içine bakan (4.yüzey) ve/veya binanın dışına bakan (1.yüzey) yüzeyinde oluşan yoğuşma, Avrupa ve Türk Standartlarında da belirtildiği gibi belirli fiziksel koşulların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan doğal bir olaydır. Fiziksel koşullar değiştiğinde terleme ortadan kalkar. Avrupa Birliği (EU) ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yasal yükümlük çerçevesinde geçerli olan ‘TS EN 1279 Cam – Binalarda kullanılan – Cam yalıtım birimleri’ standardında bu husus yer almaktadır. Bu sebeple dış yüzey buğulanmaları hata olarak kabul edilmediğinden garanti kapsamında değişimi yapılmaz.
Alınacak önlemler için aşağıdaki linke tıklayınız: https://www.isicam.com.tr/tr/genel/sss#isicam-bugulanir-mi
X
Isıcam ünitelerinin montajı sırasında kullanılan ve Isıcam üniteleri ile temas eden montaj malzemelerinin, Isıcam üretiminde kullanılan birincil (butil) ve ikincil yalıtım macunları (polisülfid, poliüretan, Isıcam dolgu silikonu) ile uyum testlerinin yaptırılması, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır. Isıcam montajı öncesinde bu testlerin yaptırılmadığı durumlarda, Isıcam ünitelerinin kenarları ile herhangi bir montaj kimyasalının (yapıştırıcı, silikon vb) teması halinde söz konusu ürünler garanti kapsamı dışında kalacak olup, bu durumun giderilmesi montajı yapan firma sorumluluğunda olacaktır. Bu kapsamda montaj firmasıyla iletişime geçilmesi önerilmektedir.
Detaylı bilgi için; https://www.isicam.com.tr/tr/Documents/K-Serisi/Isicam-Montaj-Kilavuzu-TR.pdf
X
Isıcam garanti belgesinin 3. maddesinde yer aldığı gibi kırılmaların tümü garanti kapsamı dışındadır.
X
TS EN 1279-1 Cam - Binalarda kullanılan - Cam yalıtım birimleri - Bölüm 1: Genel özellikler, sistem tanımı, ikame kuralları, toleranslar ve görünüş kalitesi standardına göre "çoklu yansıma” bir hata olarak kabul edilemez. Cam yalıtım birimlerinin yüzeylerinde, farklı yoğunlukta çoklu yansımalar meydana gelebilir. Bu yansımalar, özellikle camın arka fonunun koyu olması durumunda çok daha belirgindir. Bu etki, cam yalıtım birimlerinin tamamına ait fiziksel bir özelliktir. Bu konu garanti kapsamında değerlendirilmez.
X
Isıcam Sistemleri, Şişecam tarafından düzenli olarak denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri’nin ürettiği yalıtım camının markasıdır; doğramalar ve doğrama aksesuarları buna dahil değildir. Bu kapsamda yalnızca Isıcam üretimiyle ilgili yaşanan problemler, Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından Isıcam garantisi kapsamında değerlendirilebilir. Bu sebeple konuyu ilgili uygulama firması/doğrama firması ile görüşmenizi tavsiye ederiz.
Lütfen en az 1 adet dosya yükleyin
(en fazla 5 dosya, pdf, jpg, png, bmp, gif, docx, pptx, xlsx, mp4)
Her dosya maksimum 5 mb büyüklüğünde olmalıdır. X
Dosya boyutu en fazla 5 mb olmalıdır.
X
Dosya boyutu en fazla 5 mb olmalıdır.
X
Dosya boyutu en fazla 5 mb olmalıdır.
X
Dosya boyutu en fazla 5 mb olmalıdır.
X
Dosya boyutu en fazla 5 mb olmalıdır.
X
Lütfen mesajınızı girin
karakter kaldı.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.

İletişim Tercihleri

* Doldurulması Zorunlu

​​​Isıcam Müşteri Hizmetleri

Tel: 0850 290 45 90

Mersis Numarası: 0-8150-0344-7300016

Çalışma Gün ve Saatleri

Hafta içi 09:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

​Cevabınız Burada

Merak ettiğiniz sorunun sıkça sorulan sorular içerisinde olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

 • Cam ile ısı yalıtımı nasıl sağlanır?
 • Cam kalınlığına bağlı olarak ısı yalıtım derecesi değişir mi?
 • 10 yıllık Isıcam garanti belgesinin kapsamı nedir?

ve daha aklınıza takılabilecek bir çok sorunun cevabını sizler için hazırladık.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfamızı lütfen kontrol ediniz.