Çerez Politikası

Isıcam, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Sıkça Sorulan Sorular

​ ​
​​​​​Cam ile ısı yalıtımı nasıl sağlanır?

Pencere camlarının tek cam olarak kullanılması durumunda, kışın bina içinden dışarıya önemli boyutta ısı kaçışı olmaktadır.                               

Tek camın yalıtım açısından yarattığı olumsuzluğu gidermek amacıyla çift cam geliştirilmiştir. Yalıtım camı alanında çift cam uygulaması ülkemizde Şişecam ​öncülüğünde 1974 yılında başlamış ve “Isıcam” markası ile pazara sunulmuştur.                               

Isıcam, ısı kayıplarını tek cama göre %50 azaltmaktadır. Ancak bunun da ötesine geçmek, camla daha fazla yalıtım ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Low-E ve Solar Low-E kaplamalı camlar geliştirilmiştir.                               

Şişecam’ın ısı kontrol kaplamalı yalıtım camları Isıcam Sistemleri S Serisi markası ile pazara sunulmaktadır. Isıcam Sistemleri S Serisi, ısı kayıplarını sıradan çift cama göre %50 azaltmaktadır. Böylece ısınmak için harcanan enerji azaltılarak yakıt masraflarından tasarruf sağlanmaktadır.                               

Dört mevsimi bir arada yaşayan Türkiye’de, kışın soğuktan korunmak kadar, yazın da sıcaktan korunmak önemlidir. Şişecam’ın ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları Isıcam Sistemleri K Serisi markası ile pazara sunulmaktadır. Isıcam Sistemleri K Serisi, sıradan çift cama göre ısı kaybını %50, güneş ısısı girişini %40 azaltarak kışın yakıt, yazın da klima masraflarından tasarruf sağlamaktadır.                               

Çift camda en iyi ısı yalıtımı;                                

 • Isıcam S, Isıcam S 3+, Isıcam K veya Isıcam K 3+ kullanılması,
 • Ara boşluk genişliğinin 16 mm olması,
 • Ara boşluğa hava yerine argon gazı doldurulması durumlarında sağlanabilmektedir.
Cam kalınlığına bağlı olarak ısı yalıtım derecesi değişir mi?

Cam kalınlığının artmasının ısı yalıtımına katkısı yoktur. Ancak; cam alanı büyüdükçe cam kalınlıklarının artırılması gerekir.                               

Yasal düzenlemeler çerçevesinde ısı yalıtımı amaçlı hangi camlar kullanılmalıdır?

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında daha iyi bir yalıtım performansı ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği uygulanmaktadır.                               

Yönetmelik, yapı malzemelerinin yalıtım değerleri ve hesap yöntemleri için TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardını referans olarak almaktadır.                               

TS 825 Isı Yalıtım Standardı Kuralları bina camlamalarını 2 ayrı grupta değerlendirmektedir.                               

Klasik Pencere Camlamaları

Ülkemizde pencere (doğrama+cam) bütünün ısı yalıtım değerinin (U pencere) 4 bölge için 2,4 W/m²K olması önerilmektedir.                               

Söz konusu yalıtım değerine ulaşılabilmesi için standart bir doğramada kullanılacak olan pencere camının “ısı kontrol kaplamalı (Isıcam S)” veya ısı ve güneş kontrol kaplamalı (Isıcam K) yalıtım camı” olması gerekmektedir.                               

İlgili ürünler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan İnşaat Birim Analizleri Kitapçığında;                               

- Isı kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam S) Poz No: 10.380. (1531 – 1555)                               

- Isı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam K) Poz No: 10.380. (1561 – 1586)                               

Giydirme Cephe Camlamaları

Bir binanın dış kabuğunun %60 ve/veya üzerinin cephe camı ile kaplı olması durumunda; ilgili standart, cephe camlama sisteminin ısı yalıtım değerinin 2,1 W/m2K’den daha yüksek olmaması gereğini işaret etmektedir.                               

Cephe camlamalarında ısı, güneş kontrolü ve emniyet ihtiyacı nedeniyle binanın cephe sisteminde kullanılan çift camın dış tarafındaki cam; temperli, renkli veya reflektif kaplamalı olarak uygulanmaktadır. Standartta belirtilen ısı yalıtım değerine ulaşılabilmesi için cephe camı olarak kullanılan yalıtım camının iç camının da “Isı kontrol kaplamalı (Şişecam Low-E Cam) cam” olması gerekmektedir.                               

Nötral görünümlü cam cepheli bina çözümlemelerinde dış camın temperli ısı ve güneş kontrol camı (Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam) olması gerekmektedir.                               

10 yıllık Isıcam garanti belgesinin kapsamı nedir?

Isıcam Yetkili Üretici firma, ürettiği Isıcam ünitelerini, başlangıçta veya kullanım süresince Isıcam ünitesinin iç yüzeyinde (ara boşlukta) tespit edilecek; çizik, kirlilik, leke ve buğulanma gibi Isıcam üretiminden kaynaklanan hatalara karşı 10 yıl süre ile garanti eder.     

Yukarıda belirtilen üretim kaynaklı hataların olduğu Isıcam üniteleri herhangi bir bedel talep etmeksizin Isıcam Yetkili Üretici firma tarafından yenisi ile değiştirilerek montajı yapılır.      

Isıcam ünitelerinin montajı, isicam.com.tr’de yer alan ve Isıcam Yetkili Üreticileri’nden temin edilebilen “Isıcam Montaj Kılavuzu”ndaki detaylar dikkate alınarak yapılmalıdır. Isıcam üniteleri, Isıcam Yetkili Üreticisi firma tarafından monte edildiyse, montaj kaynaklı hatalardan dolayı bozulan Isıcam üniteleri de garanti kapsamı içindedir. Montajı Isıcam Yetkili Üreticisi doşında bir firma tarafından yapıldığı ve Isıcam ünitesindeki bozulmanın montja kaynaklı olduğunun tespit edildiği durumlar garanti kapsamı dışındadır.      

Isıcam ünitelerinin montajı sırasında kullanılan ve ünite ile temas eden montaj malzemelerinin, Isıcam üretiminde kullanılan birincil (butil) ve ikincil yalıtım macunları (polisülfid, poliüretan, Isıcam dolgu silikonu) ile uyum testlerinin yaptırılması, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır. Isıcam montajı öncesinde bu testlerin yaptırılmadığı durumlarda, Isıcam ünitelerinin kenarları ile herhangi bir montaj kimyasalının /yapıştırıcı, silikon vb) teması halinde söz konusu ürünler garanti kapsamı dışında kalacak olup, bu durumda yaşanan şikayetlerin giderilmesi montajı yapan firma sorumluluğunda olacaktır.     

Isıcam ünitelerinin kırılması durumunda, kırılmalar garanti kapsamı dışındadır.     

Karolajlı, jaluzili, boyalı alüminyum ara boşluk çıtalı, bombeli, delikli, bondingli, yarı bondingli, özel ve parça u çıtalı üniteler ve Isıcam ünitesinin dış yüzeyine sonradan yapılacak uygulamalarda (cam filmi, folyo, boya, yüzeyi aşındırma vb) üniteler Isıcam garanti kapsamının dışındadır.     

–30 dereceden düşük, +80 dereceden yüksek cam yüzeyi sıcaklıklarındaki kullanımlara ilişkim ürünler Isıcam garanti kapsamı dışındadır.     

Isıcam Yetkili Üreticisi’nin Isıcam ünitelerinin basınç, yükseklik ve diğer coğrafişartlara uygunluğunu sağlaması ve gerekli gördüğü ambalaj ve paketleme önlemlerini alabilmesi için cam talebinde bulunan müşterinin montajın yapılacağı yeri Isıcam Yetkili Üreticisi’ne yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Montajın yapılacağı yerin yazılı bildirilmemesi durumunda yukarıdaki nedenlerden kaynaklanan hatalar garanti kapsamı dışındadır.     

Isıcam üniteleri “TS EN 1279 Cam – Binalarda Kullanılan – Cam Yalıtım Birimleri Standardı”na göre üretilir ve kalite kontrolü bu standarda göre yapılır. Isıcam ünitesindeki hatalar bu standartlar kapsamında değerlendirilir. Söz konusu standartta belirtildiği gibi, Isıcam ünitelerinin dış yüzeyinde oluşan buğulanmalar hata olarak değerlendirilmez.     

Isıcam buğulanır mı?

Isıcam’ın içinde (iki cam plaka arasında) olan terleme (buğulanma) üretim veya montaj hatasından kaynaklanan ve yalıtım camı ünitesinin özelliğini sona erdiren bir hatadır. Hatanın montaj kaynaklı olması durumunda sorumluluk montajı yapan firmaya aittir. Hatanın Isıcam üretimi kaynaklı olması durumunda ise Isıcam ünitesi Isıcam Yetkili Üreticisi tarafından garanti kapsamında değiştirilir​.                               

Ancak, kış aylarında Isıcam’ın oda içine bakan (4.yüzey) ve/veya binanın dışına bakan(1.yüzey) ​yüzeyinde oluşan terleme, Avrupa ve Türk Standartlarında da belirtildiği gibi belirli fiziksel koşulların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan doğal bir olaydır. Fiziksel koşullar değiştiğinde terleme ortadan kalkar. Geçici görüntü sorunları yaratan terlemeler genelde havalandırmasız koşullarda daha rahatsız edici boyutlardadır.                               

Binalarda en önemli nem kaynakları; banyo, mutfak ve ev içinde kurutulan çamaşırlardır. Ayrıca bina içindeki çiçekler, akvaryumlar, bacasız likit gaz sobaları da önemli nem kaynakları arasında yer almaktadır.                               

Ahşap ve tek camlı pencerelere göre çok iyi sızdırmazlığa sahip olan PVC doğrama pencereler, oda içindeki havanın dış ortam ile sirkülasyonunu tamamen kesmektedir. Birçok binada duvarların badanasında kullanılan ve hava geçirmeyen boyalar oda içinde artan nemin dışarı çıkmasına engel olarak terlemenin erken başlamasına neden olmaktadır.                               

Ayrıca, yeni yapılarda binanın kuruma süresince ortama fazla miktarda su buharı salındığından bina içi nem miktarı normalden fazla olacaktır.                               

Terlemeye karşı alınması gereken önlemler:                               

 • Evde nemin yüksek olduğu banyo, mutfak, çamaşır kurutma mekanı vb. ortamlar aspiratör, baca veya açılan pencerelerle havalandırılarak ev içindeki nem azaltılabilir.
 • Gaz sobası, katalitik türü ısıtıcılar aşırı su buharı oluşumuna neden olacağı için daha sık havalandırma yapılmalıdır.
 • Evde akvaryum ve fazla miktarda çiçek varsa havalandırma daha fazla yapılmalıdır.
 • Çok iyi contalara sahip olduğu için hava sızıntılarını önleyen ve dolayısıyla daha iyi bir ısı yalıtımı sağlayan kaliteli doğramalar kullanıldığında, doğrama sistemine ankastre edilmiş havalandırma menfezleri ve/veya pencereleri zaman zaman açarak sistematik havalandırmadan yararlanılmalıdır.
Isıcam S ve Isıcam K diğer camlardan nasıl ayırt edilir?
 • Çakmak alevi dikey duran Isıcam yüzeyine doğru tutulduğunda camların üzerinde dört alev gölgesi görünür.
 • Isıcam S ve Isıcam K’da Low-E/Solar Low-E kaplamalı yüzey çakmak alevini kızıl veya pembemsi yansıtırken, diğer 3 kaplamasız yüzey sarımsı bir alev yansıtır. Kaplama yok ise dört alev de aynı renk görünür.
Isıcam S ve Isıcam K nasıl temizlenir?

Isıcam S ve Isıcam K’nın temizlenmesinde cam yüzeylerinde kalıcı çizilmelere neden olacak bıçak, sert yüzeyli bulaşık süngeri, jilet, metal, kimyasal vb. aşındırıcı malzemelerin kullanılmaması gerekir.                               

Mevcut camlara Isıcam S veya Isıcam K özelliği kazandırılması mümkün müdür?

Isıcam S ve Isıcam K ürünlerinin bünyesinde, fabrika ortamında özel olarak kaplanmış camlar bulunmaktadır. Söz konusu kaplamalar mevcut camlara uygulanamaz. Bu nedenle mevcut yalıtım camı ünitelerinin Isıcam S ve Isıcam K ile değiştirilmesi gerekmektedir.                               

Mevcut doğramayı değiştirmeden Isıcam S ve Isıcam K uygulanması mümkün müdür?

Doğramayı değiştirmeden, sadece mevcut yalıtım camı ünitesi çıkarılıp, aynı ebatlarda ve doğrama yuvasına uygun kombinasyonda Isıcam S ve Isıcam K uygulanabilir.                               

Isıcam S ve Isıcam K hangi doğramaya uygulanır?

Isıcam S ve Isıcam K yalıtımlı doğramalar ile birlikte kullanılmalıdır. Isıcam montaj prensipleri çerçevesinde; ahşap, PVC, alüminyum gibi her türlü doğramaya uygulanabilir.                               

Isıcam ile markasız çiftcam arasında ne gibi farklar vardır?

Isıcam markası;                               

 • Üretimde cam ve yan malzemelerin uygun kalite ve miktarda kullanıldığının,
 • Üretimin sürekli olarak uygun şartlarda ve modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğinin güvencesidir.

Isıcam Sistemleri’ni markasız çift camlardan ayıran temel farklar aşağıdaki gibidir.                               

 • Isıcam ara boşluk çıtası
  • Isıcam Sistemleri ibaresi
   Ara boşluk çıktasında "Isıcam Sistemleri" ibaresini arayınız.
  • Isıcam Yekili Üreticisi ismi
   Ara boşluk çıtasında Isıcam Yetkili Üreticisi ismini arayınız.
  • Hologram
   K Serisi ve S Serisi ürünlerde; ara boşluk çıtasında Isıcam Sistemleri ibaresi ve Isıcam Yetkili Üreticisi ismine ek olarak; “Isıcam K” veya “Isıcam S” hologramını mutlaka arayınız.
 • Etiket
  • C Serisinde camın üzerinde “Isıcam C” etiketi bulunmalıdır.
  • S Serisinde camın üzerinde “Isıcam S” etiketi bulunmalıdır.
  • K Serisinde camın üzerinde “Isıcam K” etiketi bulunmalıdır.
 • Garanti Belgesi

  Isıcam Sistemleri, üretim hatalarına karşı 10 yıl süre ile Isıcam Yetkili Üreticisi’nin garantisindedir. Isıcam Yetkili Üreticisi’nin sağladığı garanti belgesini doğrama firmanızdan mutlaka isteyiniz.                              

Evimde hangi Isıcam’ı kullanmalıyım?

Isıcam Sistemleri; C, S ve K serileri ile her türlü yaşam alanının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş ürün yelpazesine sahiptir.                               

Aşağıdaki ek özellikler ile Isıcam’ınızı kişiselleştirerek ihtiyacınıza özel doğru çözümü bulabilirsiniz.                               

Lamine – Emniyet ve Güvenlik

Şişecam Lamine Cam, camın kırılması durumunda dağılmasını önleyerek oluşabilecek yaralanmaları engeller, emniyet ve güvenliği bir arada sağlar.       

Akustik Lamine – Gürültü Kontrolü, Emniyet ve Güvenlik

Şişecam Akustik Lamine Cam, ses yalıtımı sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken camın kırılması durumunda da dağılmasını önleyerek emniyet ve güvenliği bir arada sağlar.      

Temperlenebilir – Isı-Güneş Kontrolü ve Emniyet

Temperlenebilir Low-E Cam, ısı kontrolü ve emniyeti; Temperlenebilir Solar Low-E Cam, ısı-güneş kontrolü ve emniyeti bir arada sağlar. Bu ek özellik, yalnızca Isıcam S ve Isıcam K ürünlerine eklenebilir.      

3’lü Sistem – Maksimum Isı, Güneş, Gürültü Kontrolü, Emniyet ve Güvenlik

Üç adet camdan olusan 3’lü Isıcam Üniteri, bünyesinde kullanılan camlara bağlı olarak maksimum ısı, güneş, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik gereksinimlerinin birini ya da hepsini tercih edilecek ek özelliklere göre karşılar.      

Renkli – Güneş Kontrolü

Şişecam Renkli Düzcam, çeşitli renk seçenekleri ile farklı alternatifler sunarak güneş kontrol özelliğiyle bina içine güneş ısısı girişini sınırlar, güneşin aşırı parlaklığını denetler.      

Reflektif – Güneş Kontrolü

Şişecam Tentesol ve Şişecam Tentesol Titanyum, güneş kontrol özelliğiyle bina içine güneş ısısı girişini sınırlar, güneşin aşırı parlaklığını denetler ve reflektif özelliği sayesinde ışığın güçlü olduğu yönde ayna etkisi yaratır.      

Ayrıca evinizin bulunduğu kattan konumuna, etrafındaki dış etmenlerden Türkiye’de bulunduğu bölgeye kadar değişkenlik gösteren gereksinimlerine uygun bir Isıcam seçmeniz doğru olacaktır.                               

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, bir binanın enerji performansını gösterir. Bu belgeye göre binalar; A (en verimli bina),B, C, D, E, F, G (en verimsiz bina) aralığında bir enerji sınıfında yer alır.                     

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre;                     

 • Yeni binaların yapı kullanma izin belgesi öncesinde,
 • 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış mevcut binaların ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunludur.
Camınızı değiştirmek Enerji Kimlik Belgenizde nasıl bir fark yaratır?

Evinizin pencere camlarında Isıcam Sistemleri S veya K Serisi’ni tercih ederek enerji tasarrufu sağlarken, binanıza özel hazırlanacak Enerji Kimlik Belgenizin daha üst sınıflarda yer almasına katkı sağlamış olursunuz.                     

Isıcam’ı nereden temin edebilirim?

Doğrama ve camınızı değiştirmek istiyorsanız, kaliteyi tercih eden doğrama firmalarından doğramayla beraber Isıcam Sistemleri’ni temin edebilirsiniz.                               

Sadece camlarınızı değiştirmek istiyorsanız, Türkiye çapında yaygın olarak faaliyet gösteren Isıcam Yetkili Üreticilerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.                               

Nasıl Alabilirim?
Cam balkon sistemlerinde kullanılan Isıcam’ların ikincil yalıtım macunu ne olmalıdır?
Isıcam ünitelerinin kenarlarında yer alan yalıtım macunlarının direk güneş ışığına maruz kalabileceği durumlarda Isıcam ünitelerinde ikincil sızdırmaz olarak silikon kullanılması gerekmektedir. Montaj şeklini Isıcam Yetkili Üreticilerimiz takip edemeyeceğinden cam siparişinin bu şekilde verilmesi gerekmektedir.

Isıcam’lı cam balkon sistemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Bilindiği üzere Isıcam ünitelerinin montajı sırasında kullanılan ve Isıcam üniteleri ile temas eden montaj malzemeleri (strüktürel silikon, sızdırmazlık silikonu vb.) bazı durumlarda Isıcam üretiminde kullanılan birincil (butil) ve ikincil yalıtım macunları (polisülfid, poliüretan, Isıcam dolgu silikonu) ile kimyasal tepkimeye girerek Isıcam ünitelerinde bozulmalara neden olabilmektedir. 

Genellikle “butil akması” olarak adlandırılan bu durum her ne kadar Isıcam üretiminden kaynaklamasa da Isıcam marka imajının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan hususlarla ilgili önlem alınması ve uygulaması bayi/müşterinizin bu hususta tarafınıza bilgilendirilmesi gerekmektedir.                      

 • Isıcam ünitelerinin montajı sırasında kullanılan ve ünite ile temas eden montaj malzemelerinin, Isıcam üretiminde kullanılan birincil (butil) ve ikincil yalıtım macunları (polisulfid, poliuretan, Isıcam dolgu silikonu) ile uyum testlerinin yaptırılması, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır.
                      
 • Isıcam montajı öncesinde bu testlerin yaptırılmadığı durumlarda, Isıcam ünitelerinin kenarları ile herhangi bir montaj kimyasalının (yapıştırıcı, silikon vb) teması halinde söz konusu ürünler garanti kapsamı dışında kalacak olup, bu durumda yaşanan şikayetlerin giderilmesi montajı yapan firma sorumluluğunda olacaktır.
                      
Belirtilen hususlara uygun hareket edilmemesi halinde oluşacak hasarlardan kaynaklanan sorumluluk uygulamayı yapan firmalara aittir.